Werk in uitvoering

Naar aanleiding van de opdeling van de prijs in meerdere categorieën zijn het reglement en de tijdslijn voor de Gouden Ludo-verkiezing van 2017 momenteel in revisie. Van zodra beschikbaar, worden het volledige reglement en voordrachtformulier hier beschikbaar gesteld.

Toelichting

Voordracht en evaluatie

Om in aanmerking te komen moet een gezelschapsspel eerst en vooral voorgedragen worden. In principe kan iedere belanghebbende een voordracht doen, maar in de praktijk is deze rol typisch weggelegd voor de uitgevers, verdelers en auteurs van de spellen in kwestie.

De voorgedragen spellen moeten daarbij aan een aantal voorwaarden voldoen. In het reglement vindt u ze allemaal, maar zo mogen de spellen niet eerder voorgedragen zijn en moeten ze binnen een bepaald tijdvak verschenen zijn. Voordragen kan tot 1 maand na het verstrijken van het voornoemde tijdvak.

  • Voor de Gouden Ludo 2016 loopt dit tijdvak van 1 april 2015 tot en met 31 maart 2016.
  • Relevante spellen kunnen voorgedragen worden tot en met 30 april 2016.

Van zodra een spel voorgedragen is en we één of meerdere recensie-exemplaren ontvangen hebben, wordt het op de spelavonden en andere activiteiten van FORUM-Federatie vzw actief gepromoot en kunnen leden en bezoekers de spellen ook evalueren.

  • Voor de Gouden Ludo 2016 loopt de evaluatieperiode tot en met 31 augustus 2016.

Bovenop de reguliere spelavonden en activiteiten richt FORUM-Federatie vzw tijdens de evaluatieperiode af en toe zgn. Novelty Nights in waarop de tot dan toe voorgedragen spellen door eigen vrijwilligers expliciet gedemonstreerd worden voor alle leden en genodigden van andere spellenverenigingen en spelotheken.

Nominatie en eindronde

Op basis van de verzamelde evaluaties zal de organisatie op 1 september 2016 vier spellen nomineren die in aanmerking komen voor de hoofdprijs. Indien van toepassing, worden op dat ogenblik de eventuele winnaars van een speciale prijs bekend gemaakt.

Alle ons bekende spellenclubs in Vlaanderen en Brussel worden vervolgens uitgenodigd om deze vier spellen verder te testen en te evalueren. De winnaar wordt tijdens deze bevraging rechtstreeks gekozen. De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de prijs vindt plaats in november, tijdens de jaarlijkse gezelschapsspellenbeurs van FORUM-Federatie vzw. De winnaar wordt uiterlijk op 2 november 2016 per e-mail op de hoogte gesteld.