Gouden Ludo 2013

Het gezelschapsspel Terra Mystica, uitgegeven bij White Goblin Games, heeft de Gouden Ludo 2013 gewonnen. De winnaar van de Vlaamse spellenprijs werd door 24 gezelschapsspellenclubs uit vier genomineerden. De andere kanshebbers waren Love Letter (999 Games), River Dragons(Matagot/Asmodee) en Tzolk'in (The Game Master).

Het tweeperssoonsspel Agricola 2 Spelers van 999 Games werd, wegens de uitzonderlijk hoge waarderingen tijdens de voorverkiezing, door de organisatie onderscheiden met de gelegenheidsprijs 'Topper voor 2'.

Terra Mystica

Terra MysticaWinnaar Gouden Ludo 2013

De fantasierijke wereld van Terra Mystica bestaat uit zeven terreintypes en een rivierenstelsel waar 14 mythische volkeren leven, waarvan er in elk spel vijf tot leven komen door de handelingen van de spelers. Doel van het spel is om de twee kleine nederzettingen waarover elk volk bij aanvang beschikt, te doen uitgroeien tot een heuse beschaving. Dat doe je door gebieden te veroveren, gebouwen en monumenten op te richten en de gunst van de goden af te roepen door af en toe een offer te brengen.

Dat alles kost grondstoffen en actiepunten en precies op dat punt toont Terra Mystica zijn ware aard. Elke speler beschikt permanent over 12 actiepunten maar moet die na gebruik telkens weer activeren. Dat kan naar aanleiding van een eigen actie zijn, maar net zo goed omdat de tegenstander een bepaalde handeling doet. Dat doet eerst wat vreemd aan, maar het mechanisme zorgt er wel voor dat de spelbeurten al bij al kort blijven en dat geen van de spelers ooit echt achterop raakt. Het zorgt ook voor een unieke spanningsboog die mee gevoed wordt door het feit dat elk van de volkeren zijn specifieke eigenschappen en voorkeuren heeft wat terreintypes en grondstoffen betreffen, waardoor elke speler een andere redenering moet volgen om zijn doel te bereiken.

Terra Mystica biedt een aantal unieke spelmechanismen, een eindeloze reeks variatiemogelijkheden en maar liefst 2,5 kilo aan sfeervol spelmateriaal. Het is in alle opzichten een fors spel, en hoewel de regels niet echt moeilijk zijn, zijn ze talrijk en duurt het ook voor ervaren spelers een hele poos om te zien hoe alle kleine details op elkaar inwerken. Wie echter geen schrik heeft van een paar avondvullende eerste partijen en het kraken van een harde spelregelnoot tussendoor, zal zijn inspanningen vroeg of laat vast en zeker beloond zien.

White Goblin Games, 2013

--

Jens Drögemüller, Helge Ostertag

Dennis Lohausen

2-5 spelers

vanaf 12 jaar

60-150 minuten

Agricola 2 Spelers

Agricola 2 SpelersWinnaar speciale prijs 'Topper voor 2'

Agricola 2 Spelers is de jongste telg in de Agricola-familie. Daar waar het oorspronkelijke bordspel nog alle facetten van het boerderijleven probeerde te vatten (tot de gezinsuitbreiding toe), focust deze tweepersoonsvariant zich specifiek op de veeteelt.

De spelers zijn veehouders die het spel aanvatten met een boerderij, een lapje grond en een aantal ongebruikte hekken. Door het uitvoeren van drie acties per spelronde, tracht iedere speler zoveel mogelijk dieren te kopen en voor hen een plaats te voorzien. Omheinde weiden, voederbakken, opgerichte stallen en andere gebouwen zien alzo het levenslicht. Ook aan de uitbreiding van het erf evenals aan het fokken van kleine schapen, varkens, koeien en paarden, wordt de nodige aandacht besteed. Wie na acht ronden de meest waardevolle veestapel, gebouwen en erfuitbreidingen bezit, mag zich tot winnaar kronen van dit bijzonder tweepersoonsspel.

Dat we mogen spreken van een bijzonder tweepersoonsspel, mag blijken uit de uitzonderlijk hoge waarderingscijfers waarmee het spel werd bedacht tijdens de voorronde van de Gouden Ludo-verkiezing van dit jaar. De jury van de Vlaamse spellenprijs heeft daarom beslist om Agricola 2 Spelers onmiddellijk te bedenken met het label 'Topper voor 2'. Een bijzondere prijs voor een bijzondere verdienste.

Speciale prijs

999 Games, 2013

--

Uwe Rosenberg

Klemens Franz

2 spelers

vanaf 13 jaar

30 minuten

Love Letter

Love LetterGenomineerd Gouden Ludo 2013

De liefdesbrief van 999 Games is een bedrieglijk klein kaartspelletje waarin de spelers als het ware proberen om hun liefdesbrief - gericht aan de lieftallige prinses Anne - het paleis binnen te smokkelen. Ze proberen daarbij zo dicht mogelijk bij de prinses zelf te komen en moeten onderweg steeds uitkijken voor rivalen, schildwachten en andere paleisbewoners.

Op wat fiches voor het tellen van de punten na, bestaat het spel uit niet meer dan 16 fraaie speelkaarten. Op elke kaart staat een personage met een cijferwaarde en een speciale eigenschap. Bij het begin van elke ronde ontvangt elke speler één handkaart en wordt één uit het spel genomen. De andere kaarten vormen een voorraadstapel.

Wanneer een speler aan de beurt is neemt die de bovenste kaart van de stapel en legt vervolgens één van zijn (inmiddels twee) handkaarten af. De instructie die op de afgelegde kaart staat, wordt uitgevoerd. Zo verdwijnen er steeds meer kaarten uit het spel en krijgen de spelers gaandeweg meer informatie over de personages die wel nog meedoen. Aan het einde van de ronde wint de speler die het sterkste personage overhoudt.

Het in Japan bedachte Love Letter toont weer maar eens aan hoe eenvoud kan sieren en charmeren. De 16 kaarten en het spelregelboekje bevatten letterlijk alles wat een speler nodig heeft om urenlang zoet te zijn en hoewel Love Letter zich niet echt profileert als een spel om de hele avond te spelen, zal je je er na elke partij over verbazen over hoe snel de tijd weer verstreken is.

999 Games, 2013

--

Seiji Kanai

Andrew Hepworth, Jeff Himmelman

2-4 spelers

vanaf 10 jaar

20 minuten

River Dragons

River DragonsGenomineerd Gouden Ludo 2013

De opdracht die de spelers in het uiterst mooi vormgegeven River Dragons krijgen, lijkt niet de moeilijkste op aard: steek als eerste de rivier over! Omdat geen van de spelers een nat pak wil, of de rust van de rivierdraken wil verstoren, doen ze dat niet al zwemmend maar door met behulp van stenen en planken bruggetjes te bouwen die van het ene naar het andere eiland, en zo over de rivier voeren.

Om toch enige orde te scheppen in de chaos moeten de spelers telkens hun vijf volgende zetten vooruit plannen, door uit een setje speelkaarten de overeenkomstige acties te kiezen. Alle spelers tonen gelijktijdig hun eerste gekozen actie en voeren deze daarna één voor één uit, vervolgens tonen ze de tweede actie, enz.

Het plaatsen van stenen en planken zijn uiteraard geliefde acties, maar ooit wordt het tijd om over de planken te gaan lopen. Alleen weet je nooit op voorhand wat de andere spelers van plan zijn en of er nog wel plaats is op het bord voor jouw actie. Met de drakenkaarten kan het trouwens zomaar gebeuren dat je de door jouw gekozen actie zelfs helemaal niet mag uitvoeren. En wie onderweg een nat pak haalt, mag weer van voor af aan beginnen.

River Dragons is niet alleen een verbluffend mooi maar ook erg onderhoudend en spannend familiespel dat telkens weer met plezier op de tafel wordt gezet. In diverse andere landen heeft het spel al meer dan tien jaar op de teller staan en in al die jaren heeft het nog niets van zijn originele charme verloren.

Matagot, 2012

Asmodee Benelux

Roberto Fraga

Pier&ocaron;

2-6 spelers

vanaf 8 jaar

30 minuten

Tzolk'in: De Kalender van de Maya's

TzolkinGenomineerd Gouden Ludo 2013

Het bordspel Tzolk'in heeft als ondertitel 'de kalender van de Maya's'. Die kalender beslaat het grootste deel van het spelbord in de vorm van zes in elkaar gijpende tandwielen. Het grootste wiel stelt de kalender zelf voor en staat in verbinding met de vijf kleinere wielen, die elk een stad van de Maya-beschaving voorstellen.

In elke stad kunnen de spelers specifieke acties uitvoeren. Zo vind je hout en voedsel in Palenque terwijl je voor andere grondstoffen in Yaxchilan moet zijn. Die kan je in de andere steden dan weer aanwenden voor technologische verbeteringen en het oprichten van gebouwen (Tikal), het drijven van handel (Uxmal) en het aanroepen van de goden (Chichen Itza).

In de loop van het spel zetten de spelers hun Maya's in op de tandwielen in de steden. Dat kost echter meer voedsel naarmate de bijhorende acties sterker worden. Geduld wordt in Tzolk'in echter beloond: omdat de tandwielen elke ronde een dag verder draaien, worden de acties voor de spelfiguren die op de lagere, goedkope velden werden ingezet, steeds sterker. Pas wanneer een speler zijn spelfiguur weer wegneemt uit een stad, dat hij de actie waar hij op dat moment staat, mag uitvoeren. Het spel kent verder nog vier voedseldagen waarin de spelers hun Maya's moeten voeden en de punten geteld worden. De speler die aan het einde van de vierde voedseldag de meeste punten heeft, wint het spel.

De tandwielen ogen niet alleen indrukwekkend maar zijn bovendien erg functioneel. Ze maken een hoop gepriegel met rondetellers en omzettingstabellen overbodig waardoor Tzolk'in meteen een pak toegankelijker is dan het had kunnen zijn. Beurten zijn kort en overzichtelijk: het is een kwestie van Maya's inzetten en de voedselkost betalen of Maya's terugnemen en de bijhorende acties uitvoeren. De ware kunst bij dit spel is om de samenhang tussen alle verschillende acties te ontdekken en ze op het juiste tijdstip te plannen en te claimen. Maar precies in die uitdaging schuilt de grootste charme van Tzolk'in.

The Game Master, 2013

--

Simone Luciani, Daniele Tascini

Milan Vavroň

2-4 spelers

vanaf 13 jaar

90 minuten