Gouden Ludo 2017

Op vrijdag 24 november 2017 werd de Gouden Ludo voor de negende keer uitgereikt. Voor het tweede opeenvolgende jaar gebeurde dat in aparte categorieën voor familie- en expertspellen. De verzamelde Vlaamse gezelschapsspellenclubs hebben de prijs voor het beste familiespel toebedeeld aan Kingdomino. In de categorie voor expertspellen, ging de prijs naar Great Western Trail.

In de familiecategorie waren verder Century: De Specerijenroute en Magic Maze genomineerd. De overige genomineerde expertspellen waren Navegador en Terraforming Mars.

Kingdomino

KingdominoWinnaar Gouden Ludo 2017 in de categorie 'familiespellen'

Kingdomino is een kortdurend en eenvoudig legspel, waarbij elke speler een eigen koninkrijk bouwt.

Het koninkrijk bestaat uit 1 centraal startvakje waarop een kasteel geplaatst wordt. Rondom dit kasteel zal elke speler tijdens het spel 12 dubbele tegels leggen zodat deze uiteindelijk een raster zullen vormen van 5 op 5 enkele tegelvlakken. De dubbele tegels kennen we van een klassiek dominospel. Op elke helft van een tegel staat een landschap afgebeeld. Op sommige kaarthelftjes staan ook kronen afgebeeld.

Doel van het spel is om elke beurt een keuze te maken uit een van de openliggende dominotegels die op numerieke volgorde zijn opengelegd. De speler die de tegel met de laagst waarde kiest heeft als voordeel dat deze als eerste de tegel van de volgende ronde kan kiezen.

Het finale doel van het spel is om ter meeste punten te scoren. Punten worden gescoord door het aantal aangrenzende vakken van een gelijksoortig landschap te vermenigvuldigen met het aantal kronen dat op dit soort van uitgestrekt landschap is afgebeeld.

Omdat elk spel een aantal tegels uit het spel worden genomen, is vooraf niet geweten welke tegels in het spel gaan voorkomen. Bovendien wisselt de volgorde en combinatie van tegels naargelang deze uit de speeldoos worden genomen en worden blootgelegd.

Categorie 'familie'

Blue Orange Games, 2016
Gernonimo Games

White Goblin Games, 2016
White Goblin Games

Bruno Cathala

Cyril Bouquet

2-4 spelers

vanaf 8 jaar

20 minuten

Great Western Trail

Great Western TrailWinnaar Gouden Ludo 2017 in de categorie 'expertspellen'

De spelers kruipen in de huid van echte Texas-ranchers die in de 19de eeuw hun kuddes runderen van Texas naar Kansas City drijven. Daar zullen zij per trein worden vervoerd naar verder gelegen oorden.

Tijdens de route bezoek je verschillende locaties waar je telkens één of meer acties kan uitvoeren. Soms ontvang je beloningen als je bepaalde kaarten kan afgeven, soms dien je langs ramptegels of gebouwen van andere spelers te gaan hetgeen je reis duurder maakt. Elke locatie heeft zijn specifieke voordelen, zoals bijvoorbeeld het inhuren van bijkomende arbeidskrachten (fiches), het oprichten van nieuwe (persoonlijke) gebouwen (tegels) of het aankopen van nieuwe runderen (kaarten). Het aankopen van een mengeling van verschillende soorten (kleuren) runderen is cruciaal omdat per trein nooit dezelfde runderen per trein mag transporteren. De afgeleverde dieren leveren inkomsten op die dan weer de volgende ronde(s) kunnen worden benut.

Buiten het centrale speelbord waarop de verschillende locaties en de reisroutes zijn afgebeeld, heeft iedereen nog een eigen spelerstableau ter beschikking dat wordt gebruikt om de arbeidskrachten neer te leggen, extra voordelen vrij te spelen. Bovenaan is ook een handig overzicht voorhanden waarop de fases visueel worden voorgesteld. Naast het tableau heeft elke spelernog ruimte voor zijn persoonlijke runderstapels (trek- en aflegstapel) en zijn doelkaarten.

Het spel eindigt als er geen plaats meer is om bijkomende arbeidskrachten aan te bieden op de arbeidsmarkt, waarna elke speler nog eenmaal aan de beurt komt.

Dit taktisch bordspel is door de variëteit van startende locatietegels (en de volgorde waarin ze gelegd worden) steeds anders. Het spel bevindt zich bijna in de top 10 van Boardgamegeek.

Categorie 'expert'

999 Games, 2016

999 Games

Alexander Pfister

Andreas Resch

2-4 spelers

vanaf 12 jaar

75-120 minuten

Century: De Specerijenroute

CenturyGenomineerd Gouden Ludo 2017 in de categorie 'familiespellen'

Elke speler leidt een karavaan die handel drijft in specerijen. Doel van het spel is om de meest succesvolle handelaar te worden, hetgeen uit het eindtotaal van de verdiende punten zal blijken.

De draaischijf van het spel is het slim verhandelen van specerijen. 4 soorten specerijen worden voorgesteld door 4 verschillende kleuren blokjes, die onderling een verschillende waarde hebben.

In elke beurt heeft een speler verschillende actiemogelijkheden waarvan hij er eentje kiest: het uitspelen van een kaart (zoals productie, ruil of verbetering van één of meer goederen), het aankopen van een extra handelaar (kaart) die op hand genomen wordt, alle gespeelde kaarten weer op hand nemen of het opeisen van een puntenkaart.

Belangrijk is dat de karavaan slechts een beperkte capaciteit heeft van 10 specerijen.

Terwijl iedereen bij aanvang van het spel met dezelfde kaarten start, zal elke speler zo snel mogelijk op zoek gaan naar een winnende combinatie van kaarten. Het spel is ten einde als een speler een aantal puntenkaarten heeft verzameld, waarna de lopende ronde nog wordt uitgespeeld (zodat iedereen evenveel beurten heeft kunnen spelen).

Century is een vlot handelsspel met toegankelijke spelregels, een beperkte spelduur en voldoende taktische keuzes.

Categorie 'familie'

Plan B Games, 2017

Asmodee Belgium

Emerson Matsuuchi

David Richards, Fernanda Suárez

2-5 spelers

vanaf 8 jaar

30-45 minuten

Magic Maze

Magic MazeGenomineerd Gouden Ludo 2017 in de categorie 'familiespellen'

Magic Maze is een coöperatief spel dat langzaam aan wordt opgebouwd. Doorheen verschillende scenario's worden de spelers vertrouwd gemaakt met de diverse aspecten van het spel. Doel van het spel is dat een aantal fantasiefiguren (dwerg, tovenaar, elf en barbaar) een supermarkt beroven om spullen te verzamelen voor hun volgende avonturentocht. Waar in de eerste scenario's de nadruk wordt gelegd op de wijze waarop de spelers dienen samen te werken, worden in latere scenario's eigenschappen toebedeeld aan elk van de 4 gebruikte fantasiefiguren. Nadien worden nog camera's en andere moeilijkheden aan het spel toegevoegd.

Elke speler ontvangt een kaartje waarmee hij een bepaalde actie kan uitvoeren. Nu de spelers tegelijk spelen, is het de kunst om de hele tijd waakzaam te blijven om te zien of jij één van de fantasiefiguren dient voort te bewegen. Naast de verschillende kaartjes om figuren naar een bepaalde windrichting te verplaatsen, zijn er ook kaartjes die toelaten om nieuwe gebieden van de supermarkt te ontdekken, figuren te transporteren van een plaats naar een andere plaats van dezelfde kleur en een roltrap in het warenhuis te gebruiken.

Bij aanvang van het spel staan de 4 fantasiefiguren op één tegel (bestaande uit een raster van vakjes). Op tegels zijn open velden en muren afgebeeld, maar ook soms roltrappen en transportatiepunten. De figuren kunnen niet over elkaar heen springen dus het is van belang dat goed tussen de spelers wordt gecommuniceerd wie welke pion verzet. Hier stellen zich echter twee grote problemen: tussen de spelers onderling mag niet worden gecommuniceerd en bovendien staan de spelers onder tijdsdruk (bij aanvang van het spel wordt een zandloper omgedraaid). Eens een zandloper volledig is doorgelopen zonder dat de figuren zijn ontsnapt via de aangegeven uitgang(en), worden de dieven gevat en is het spel ten einde. Op bepaalde tegels staan echter ook zandlopers, die toelaten dat spelers even onderling communiceren (totdat opnieuw een pion verzet wordt) en toelaten om de zandloper opnieuw om te draaien.

Het spel is spannend en uitdagend. Gelukkig is er ook een rode pion die kan worden neergezet voor een andere speler, dit om duidelijk te maken dat van hem/haar actie wordt verwacht...

Categorie 'familie'

Sit Down!, 2017

Geronimo Games

Kasper Lapp

Gyom

1-8 spelers

vanaf 8 jaar

15 minuten

Navegador

NavegadorGenomineerd Gouden Ludo 2017 in de categorie 'expertspellen'

Navegador voert je mee naar de 15de eeuw, het tijdperk van de Portugese ontdekkingsreizigers. Tijdens het spel zal elke speler één actie kunnen uitvoeren. De acties waaruit een speler kan kiezen worden bepaald door een eigen pion te laten rondcirkelen over acht actievakjes. Een speler zal minstens 1 en maximum 3 vakjes verder mogen gaan op de actiecirkel. Wil hij meer vakjes vooruit gaan, dan kan dit enkel mits opoffering van een schip per extra vakje. Het vakje markt komt tweemaal voor. Op de markt kunnen 3 soorten koloniale goederen worden verkocht of met (eigen) fabrieken kunnen goederen worden geproduceerd. Telkens wordt de speler hiervoor vergoed aan de alsdan geldende marktwaarde. Na het verkopen respectievelijk produceren van de goederen wordt de geldende marktprijs aangepast. Iets wat zijn invloed heeft op de beurt van de volgende speler(s). Voor elk soort goed dient te worden gekozen voor verkoop dan wel productie (cumulatie is niet mogelijk).

Kort samengevat zijn de andere acties op de actiecirkel de volgende: het zeilen van de schepen (elk schip mag vooruit worden verplaatst) waarbij nieuwe zeegebieden en kolonies worden ontdekt (mits opoffering van een schip per ontdekt gebied respectievelijk de aanwezigheid van voldoende werkers); het recruteren van extra werkers; het bouwen van fabrieken, scheepswerven of kerken (mits hieraan voldoende werkers kunnen meewerken); verder kunnen privileges worden verworven, nieuwe schepen worden gebouwd of nieuwe werkers worden geronseld.

De privileges zijn een belangrijke multiplicatiefactor voor berekening van de punten. Op het einde van het spel worden de verschillende ontwikkelingsdoelen op het spelerstableau van een speler immers hiermee vermendigvuldigd. In welke ontwikkelingsdoelen een speler zich wil profileren, is een eigen taktische keuze. Hij kan kiezen uit het opdrijven van het aantal kolonies, het bouwen van nieuwe fabrieken, het ontdekken van zeegebieden, het bouwen van scheepswerven dan wel het inhuren van werkers. Daarnaast leveren ook schepen (op het bord) en werkers op het einde van het spel nog punten op.

De verschillende taktische (en interactieve) keuzes, de toepassing van het marktprincipe en het leuk gevonden cirkelvormige actiespoor maken van dit spel een vlot speelbare topper binnen het genre van de taktische bordspellen.

Categorie 'expert'

The Game Master, 2016

The Game Master

Mac Gerdts

Marina Fahrenbach, Mac Gerdts

2-5 spelers

vanaf 12 jaar

60-90 minuten

Terraforming Mars

Terraforming MarsGenomineerd Gouden Ludo 2017 in de categorie 'expertspellen'

In dit stevig strategisch bordspel met een economische focus probeer je als investeerder het meeste geld te verdienen. Door in aandelen van vier verschillende handelscompagnieën te investeren en de handelsposten van deze compagnieën over het Afrikaanse continent te verspreiden kan je inkomsten genereren. Door te investeren verhoog je het aantal aandelen dat je in de betrokken compagnieën bezit. Door het vestigen van hun handelsposten verhoog je de waarde van het betrokken aandeel.

Het spel beschikt over enkele bijzondere spelmechanieken. Zo is er het handrotatiesysteem waarbij iedere ronde één van de aflegstapels terug op handen wordt genomen. Daarnaast kan je door tegelijkertijd aan verschillende voorwaarden te voldoen (door je kaarten slim en vakkundig uit te spelen) ver vooruit op het boekhoudersspoor. Enige planning is dus vereist! Tenslotte zit er ook heel wat variatie in dankzij dubbelzijdige compagniesporen. Hierdoor krijgt elke compagnie telkens een eigen spoor met andere privileges. Dat alles maakt van Mombasa een topspel met interessante spelelementen en strategie¨n. Een absolute aanrader voor spellenliefhebbers die van het stevigere werk houden.

Categorie 'expert'

Intrafin Games, 2017

Intrafin

Jacob Fryxelius

Isaac Fryxelius

1-5 spelers

vanaf 12 jaar

120 minuten