Toelichting

Voordracht en evaluatie

Om in aanmerking te komen moet een gezelschapsspel eerst en vooral voorgedragen worden. In principe kan iedere belanghebbende een voordracht doen, maar in de praktijk is deze rol typisch weggelegd voor de uitgevers, verdelers en auteurs van de spellen in kwestie.

De voorgedragen spellen moeten daarbij aan een aantal voorwaarden voldoen. In het reglement vindt u ze allemaal, maar zo mogen de spellen niet eerder voorgedragen zijn en moeten ze binnen een bepaald tijdvak verschenen zijn. Voordragen kan tot 1 maand na het verstrijken van het voornoemde tijdvak.

  • Voor de Gouden Ludo 2019 loopt dit tijdvak van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2019.
  • Relevante spellen kunnen voorgedragen worden tot en met 31 juli 2019.

Van zodra een spel voorgedragen is en we één of meerdere recensie-exemplaren ontvangen hebben, wordt het op de spelavonden en andere activiteiten van FORUM-Federatie vzw actief gepromoot en kunnen leden en bezoekers de spellen ook evalueren.

  • Voor de Gouden Ludo 2019 loopt de evaluatieperiode tot en met 25 september 2019.

Bovenop de reguliere spelavonden en activiteiten richt FORUM-Federatie vzw tijdens de evaluatieperiode (minstens) één speeldag in waarop de tot dan toe voorgedragen spellen door eigen vrijwilligers expliciet gedemonstreerd worden voor alle leden en genodigden van andere spellenverenigingen en spelotheken.

Nominatie en eindronde

Op basis van de verzamelde evaluaties zal de organisatie uiterlijk op 1 oktober 2019 drie spellen nomineren in de categorie 'familie' en drie spellen in de categorie 'expert', die in aanmerking komen voor de hoofdprijs in hun respectieve categorie. Indien van toepassing, worden op dat ogenblik de eventuele winnaars van een speciale prijs bekend gemaakt.

Alle ons bekende spellenclubs in Vlaanderen en Brussel worden vervolgens uitgenodigd om deze zes spellen verder te testen en te evalueren. De winnaars worden tijdens deze bevraging rechtstreeks gekozen. De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen vinden plaats in november, tijdens de jaarlijkse gezelschapsspellenbeurs van FORUM-Federatie vzw. De winnaar wordt uiterlijk op 13 november 2019 per e-mail op de hoogte gesteld.